logo Steel Con Systems logo loader gif

Oferta

Garaże

Oferowane przez STEEL CON Systems konstrukcje szkieletowe z lekkich profili stalowych (LGS, LSF) znajdują bardzo szerokie zastosowanie jako konstrukcje czy budowle uzupełniające. Dzięki ich niskiej wadze dostarczone przez nas profile mogą zostać złożone przez Zamawiającego według dostarczonej przez nas instrukcji i wykończone metodą gospodarczą.

Możliwe zastosowania:

  • Wiaty, szopy, garaże – dostawa może zostać zrealizowana jako pakiet osobnych profili do skręcenia, może zostać dostarczona w formie gotowych, skręconych ram stalowych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i wymaganiami

Każda z tego rodzaju budowli może być wykonana w naszym systemie z lekkiej konstrukcji stalowej, pozwalając na zachowanie pełnej elastyczności oraz dowolności w wyborze materiałów wykończeniowych.

Zapewniamy wykonanie konstrukcji szkieletowej z lekkich profili stalowych oraz projektu wykonawczego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami warunków technicznych oraz europejskimi normami.